Διοργάνωση Εκδηλώσεων & Δράσεων από το σχολείο μας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Με αφορμή την 3η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, και με σκοπό την
ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και ευρύτερα της κοινωνίας επί ζητημάτων
ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση ομάδες μαθητών του σχολείου μας σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς κ. Ζαίμη Σοφία και κ. Καλαφάτη Ιωάννη υλοποίησαν δράσεις σχετικές με το σκοπό αυτό.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ: ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ

Το σχολείο μας υλοποιεί από σήμερα 17/10/2023,σε συνεργασία με το κεντρο πρόληψης : “Ελπίδα ζωής”, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα “Διαπροσωπικές σχέσεις”

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2023-2024

   
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΑΡΤΖΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΩΝ
ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ– (ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥΚΑΝΕΛΛΑΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ
ΑΣΤΕΡΙΟΥΕΛΕΝΗΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΣΚΟΥΦΗΒΑΣΙΛΙΚΗΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΖΑΙΜΗΣΟΦΙΑΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΟΥΛΑΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΕΙΡΗΝΗΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ
ΝΕΖΟΣΑΔΡΙΑΝΟΣΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΩΝ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥΕΛΕΝΗΠΕ05-ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΙΛΟΓΙΑΣ
ΣΑΛΤΑΜΠΟΥΡΑΚΥΡΙΑΚΗΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΟΥΡΟΥΛΑΓΚΟΥΕΥΔΟΞΙΑΠΕ07 – ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΟΥΡΟΣΛΟΥΚΑΣΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΜΗΤΣΑΚΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΤΑΜΙΡΗΣΟΦΙΑΠΕ79.01 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΜΟΣΧΟΝΑΕΛΕΝΗΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΑΡΝΑΡΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕ84-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΙΤΣΟΥΙΩΑΝΝΑΠΕ25 – ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ